Termos e condicións

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle que os seus datos están incorporados nun ficheiro do que é titular AFONSO SESTELO  coa finalidade de realizar a xestión administrativa, contable e fiscal, así como enviarlle comunicacións comerciais sobre os nosos produtos e/ou servizos. Así mesmo, informámoslle da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos no domicilio fiscal de AFONSO SESTELO sito en Av. de Castelao, 10, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña. Se vostede non desexa recibir a nosa información, póñase en contacto connosco enviando un correo electrónico á seguinte dirección: [email protected]

Asestelo Fotografa cos termos e condicións que rexen este Web site, así como as relacións que puidesen derivarse están protexidas e quedan suxeitas á lexislación española. Para a resolución de calquera tipo de controversia, litixio ou discrepancia que puidese suscitarse entre o usuario e Asestelo Fotografía, polo uso deste sitio web, acórdase o sometemento das mesmas aos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela, España.