CONTACTO

Contacta con Afonso Sestelo

 

[email protected]

606 729 296

    Os datos deste formulario incorporaranse á base de datos de ASESTELO co obxectivo de enviarlle información relativa as actividades que realicemos. Estes datos só serán utilizados para os fins expresamente previstos e polo persoal debidamente autorizado, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado. Pode consultar a política de privacidade na seguinte ligazón. Vostede pode, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.Lin e acepto a política de protección de datos