EVENTOS E ESPECTÁCULOS

Sabemos que os eventos corporativos e sociais así como espectáculos e festivais de todo tipo son momentos únicos e irrepetibles. En Asestelo garantimos a cobertura do evento con imaxes de alta calidade.

Así mesmo contamos cunha gran experiencia na realización de reportaxes fotográficos para a promoción turística. Encontramos novas formas de comunicar a imaxe do destino.

Espectáculo circense na praza de María Pinta, A Coruña

PROXECTOS